Reports

Index

------ Forwarded Message
From: Morne Viljoen <mviljoen@bdz.co.za>
Date: Mon, 2 Oct 2006 09:44:27 +0200
To: "Trevor Babich (Fishingowl)" <4_babich@fishingowl.co.za>
Subject: New Fish kills beneath Barrage

Hi Trevor
 
Herewith a letter to DWAF.  If(!) I do get a response, I’ll let you know
 
Regards
 
Morné

 
“Goeie dag Melissa
 
Peter Hoge van Rand Water berig dat daar gister ALWEER ‘n visvrekte is net onder die Barrage by SASOL se pyp.  Julle moet asseblief dringend ondersoek instel en die skuldiges vasvat.  En aan ons rapporteer oor wat julle gedoen het.
Die persepsie bestaan by die publiek dat DWAF besig is om sy plig te versuim deur die wette nie toe te pas nie en sodoende die skuldiges met moord te laat wegkom.  Hoeveel visvrektes het daar hierdie jaar slegs in die Vaalrivier, in die omgewing van die Barrage plaasgevind?  Om van die res van die rivier nie eers te praat nie!  Waar is persoon wat spesiaal aangestel is om Vaalrivier te beman?  Hoekom word daar nooit direktiewe teen besoedelaars (en daarmee sluit ek munisipaliteite in) uitgereik nie?  En moet asseblief nie sê dat die een departement die ander een nie hof toe mag vat nie, dis nonsens – gaan lees weer art 41 (3) en (4) van die grondwet.

Dit lyk vir my asof DWAF eers iets aan hierdie situasie gaan doen sodra iemand doodgaan (is dit wat julle wil hê?) of indien Dwaf se personeel, saam met die besoedelaars krimineel vervolg word in terme van art 151 (i) en (j) van die NWA.

Doen asseblief NOU iets, voordat dit te laat is!!!”

Morné Viljoen
Natural Resources Law Department
BDZ Attorneys
(W) (011) 886-4628
(F)  (011) 886-4452
(C)  083-395-3929

Click here for the quick reply

Back    
"Fishing Owl supporting WC reporting"